Portefeuilles

Het FOV Regio Foodvalley werkt middels een aantal portefeuilles waar regionale samenwerking van belang bij is. Deze portefeuilles zijn verdeeld onder de dagelijks bestuurders en onder de algemeen bestuurders. De dagelijks bestuurders fungeren als aanjagers en bewaken het geheel en de overlap tussen portefeuilles. De algemeen bestuurders zijn inhoudelijk gekoppeld aan een portefeuille als 1e of 2e verantwoordelijke.

 

Diensten

De portefeuilles van de FOV Regio Foodvalley zijn:

  • Economie
  • Onderwijs & Arbeidsmarkt
  • Mobiliteit
  • Energie
  • Circulairiteit
  • Werklocaties
  • Regionale samenwerking