Portefeuilles

Portefeuilles

DB en AB

Het FOV Regio Foodvalley werkt middels een aantal portefeuilles waar regionale samenwerking van belang bij is. Deze portefeuilles zijn verdeeld onder de dagelijks bestuurders en onder de algemeen bestuurders. De dagelijks bestuurders fungeren als aanjagers en bewaken het geheel en de overlap tussen portefeuilles. De algemeen bestuurders zijn inhoudelijk gekoppeld aan een portefeuille als 1e of 2e verantwoordelijke.

Portefeuilles

De portefeuilles van de FOV Regio Foodvalley zijn:

  • Economie
  • Onderwijs & Arbeidsmarkt
  • Mobiliteit
  • Energie
  • Circulairiteit
  • Werklocaties
  • Regionale samenwerking

Portefeuillehouders

Hieronder ziet u de portefeuille verdeling met daarbij de aanjager vanuit het dagelijks bestuur, de 1e portefeuillehouder en de 2de portefeuillehouder.

Mobiliteit
Aanjager DB : Rob den Hollander
1e PH : Ton Uljee (BIK)
2e PH : Gijs de Kruif (BWS)

Onderwijs & Arbeidsmarkt
Aanjager DB : Rob den Hollander
1e PH :  Rob den Hollander (EBC)
2e PH : Bert Roordink (BIK)

Energie  
Aanjager DB : Wim Werkman
1e PH : Maarten Kessel (WOC)
2e PH : Rob Dal (VNO NCW)

Communicatie
Willem Kuijsten

Werklocaties
Aanjager DB : Gerrit Valkenburg
1e PH : Kees Bos (Renswoude)
2e PH : Jan van Santen (EBC)

Regionale Samenwerking
Aanjager DB : Willem Kuijsten
1e PH : Gerrit Valkenburg (BOV)
2e PH : Fius van Laar (Rhenen)

Circulariteit    
Aanjager DB : Wim Werkman
1e PH : Maarten Kessel (WOC)
2e PH : Rob Dal (VNO NCW)

Regionale Economie
Willem Kuijsten