Over FOV

Over FOV

FOV Regio Foodvalley staat voor Federatie Ondernemers Verenigingen Regio Foodvalley. Het is een bundeling van de 8 ondernemers verenigingen die samen met VNO-NCW dé regionale belangbehartiging voor de ondernemers organiseert.

De FOV Regio Foodvalley werkt met een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. In het algemeen bestuur zijn alle bedrijven verenigingen vertegenwoordigd.

Het algemeen bestuur komt eens per 2 maanden bij elkaar waarbij extra bestuursleden uit de regio worden uitgenodigd afhankelijk van de onderwerpen op de agenda.

Het dagelijks bestuur bestaat uit Willem Kuijsten (voorzitter), Wim Werkman (vice-voorzitter), Rob den Hollander (secretaris), Gerrit Valkenburg (penningmeester) en Rob Dal (bestuursadviseur vanuit VNO-NCW)

 

Willem Kuijsten, Wim Werkman, Rob den Hollander en Gerrit Valkenburg
Willem Kuijsten, Wim Werkman, Rob den Hollander en Gerrit Valkenburg