Kort publiek verslag algemeen bestuur juni 2020

Het algemeen bestuur van de FOV Regio Foodvalley heeft in juni vergaderd. In deze vergadering zijn in principe altijd alle 8 de bedrijvenkringen uit onze regio vertegenwoordigd. Afhankelijk van de onderwerpen op de agenda worden soms wisselende bestuursleden afgevaardigd. Ook haken afhankelijk van het onderwerp soms andere organisaties in. Daarnaast neemt ook VNO-NCW Midden altijd deel aan onze vergaderingen.

De agenda van juni bevatte de volgende onderwerpen:

–          Impact Corona

–          Ontwikkelingen Economic Board Regio Foodvalley

–          Arbeidsmarkt & Onderwijs

–          Duurzaamheid met focus RES (Regionale Energie Strategie)

–          STAVAZA overige portefeuilles

–          Communicatie / Chainels / Logo

Impact Corona

Er wordt door de kringen digitaal doorvergaderd, per gemeente verschillen de contacten met de lokale overheid. Te merken is dat veel ondernemers heel hard bezig zijn om hun onderneming door deze crisis te loodsen. Over het algemeen wordt de overheidssteun positief beoordeeld. Evenementen worden digitaal of kleinschalig aangepast voortgezet en focussen zich op hulp en/of positieve impulsen.

De onderzoeken door Gelderland en Utrecht zijn breed gedeeld en de uitkomsten komen wel overeen met wat de bestuurders om zich heen zien en horen.

Economic Board Regio Foodvalley (EBRFV)

De aanloop naar de oprichting hiervan wordt toegelicht. De zienswijze van het bedrijfsleven hierop van VNO-NCW, LTO, MKB NL en de FOV worden doorgenomen. De bestuurders hebben hier op gereflecteerd en de input wordt meegenomen naar de overlegmomenten hiervoor.

Arbeidsmarkt & Onderwijs

De FOV en het COG hebben het CHE de opdracht gegeven om de arbeidsmarkt en de aansluiting van het onderwijs daarop in de regio Foodvalley te onderzoeken. De oorspronkelijke kernvraag was feitelijk welke vacatures zouden gaan ontstaan. Door de Corona crisis wordt nu een afwijkende aanpak gehanteerd. Er wordt gekeken naar meer interactie tussen werkgevers en (toekomstige) werknemers middels regionale tooling waar dan ook inzichten over vacatures duidelijk uit worden. We zien hierin een duidelijk link met de uitvoering van de strategische agenda 2020-2024.

Duurzaamheid – RES

De huidige stand van zaken betreffende de RES wordt toegelicht. Zienswijzen zijn onderling gedeeld en lokale betrokkenheid bij de ontwikkeling is benadrukt als belangrijk in de huidige fase.

STAVAZA overige portefeuilles

De portefeuille ‘werklocaties’ komt kort ter sprake. In een volgend AB krijgt deze meer aandacht. Er is gesproken over de verschillende manieren van parkmanagement en hoe we regionale zaken synchroon krijgen tussen de verschillende parkmanagers.

Communicatie / Chainels

Groei 5 komt uit waarin het is gelukt om voor iedere bedrijvenkring van de FOV een katern te vullen en deze ook naar alle aangesloten ondernemers te verspreiden. Een mooie stap naar meer bekendheid van zowel de Regio Foodvalley, het FOV en de bedrijvenkringen zelf. Chainels is toegelicht. Begin juli zal de website gekoppeld zijn aan Chainels en zullen de nieuwsbrieven via Chainels worden verzonden. Het regiokantoor krijgt toegang tot Chainels voor het plaatsen van nieuwsberichten. De verschillende bedrijvenkringen gaan hun ledenbestanden aanleveren.

Het vernieuwde logo van de FOV Regio Foodvalley wordt aan de bestuursleden ter beschikking gesteld. Zie bijlage bij dit bericht.

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email