Regio Foodvalley – wat is dat nou eigenlijk?

De Regio Foodvalley is een samenwerkingsverband tussen overheid, onderwijs en ondernemers (ook genoemd de Triple Helix) van de acht gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. De inbreng vanuit de ondernemers komt vanuit de FOV Regio Foodvalley: de overkoepelende federatie van acht ondernemersverenigingen, waaronder de BOV.

De ambitie is om voor 2030 een topregio te zijn op gebied van landbouw en voeding. Een regio waar de inwoners aantoonbaar gezonder zijn, graag wonen, ondernemen, innoveren en waar circulair werken gewoon is. In de Strategische Agenda 2020-2025 hebben ondernemers, onderwijs en overheid beschreven hoe ze samen deze ambitie gaan realiseren. Deze ambities zijn onderverdeeld in zeven thema’s, die uitgewerkt zijn in projecten.

Innovatiekracht
Van deze zeven thema’s zijn de Landbouwtransitie en Voeding & Gezondheid de belangrijkste: hiermee onderscheidt deze regio zich en daar gaat ook een groot deel van de subsidie uit de Regiodeal naartoe. Daardoor wordt de aanwezige innovatiekracht ten volle benut en dat resulteert in spectaculaire resultaten, zoals het reduceren van de uitstoot van fijnstof door pluimveebedrijven met 40 – 50%.

Veel MKB-bedrijven
Wat onze Regio Foodvalley echter ook in belangrijke mate kenmerkt, is de grote hoeveelheid MKB-bedrijven waarvan er veel een internationale focus hebben. Om over voldoende, goed opgeleide arbeidskrachten te kunnen beschikken is Human capital dan ook één van de zeven thema’s, gericht op een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Nog een belangrijk thema is circulair ondernemen. Omdat dit de concurrentiepositie van bedrijven kan versterken en nieuwe economische activiteiten en werkgelegenheid opleveren werken bedrijven via Living Lab Regio Foodvalley Circulair samen in verschillende werkplaatsen, zoals over voedselverspilling, eiwittransitie en circulair bouwen.

De kracht van samenwerking
Samenwerken is de kernwaarde van Regio Foodvalley. Aan onder andere experttafels en in de werkplaatsen ontmoeten bedrijven elkaar, waarbij ondernemers bereid zijn om kennis te delen, die nieuwe ontwikkelingen voortbrengen. Een mooi voorbeeld van hetgeen de samenwerking als Regio Foodvalley oplevert, is de MKB-deal. Deze steun van het Rijk komt onder andere ten goede aan ICT Campus Regio Foodvalley. Wat al eerder duidelijk was, maar door de corona-crisis nog beter aan het licht kwam, is het belang van ICT voor ieder bedrijf. Hoe beter en meer er juist in deze sector samengewerkt wordt, hoe efficiënter, innovatiever en veiliger bedrijven kunnen functioneren.

Elkaar versterken
Regio Foodvalley is dus niet alleen belangrijk voor bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie of de landbouw. Het is dé manier om door samenwerking elkaar te versterken en zo een economische topregio te worden.

Zowel de Strategische Agenda 2020 – 2025 als de verdieping per thema vindt u hier.