Living Lab Circulaire Raad

Circulaire Raad opgericht

Het Living Lab Regio Foodvalley Circulair heeft onlangs een Circulaire Raad opgericht. Zij gaan het Living Lab advies geven, meedenken en als ambassadeur optreden over de versnelling van circulair werken, … Lees verder →


Circulair Ondernemen Challenge

Circulair Ondernemen Challenge

Ondernemers en belanghebbenden hebben tijdens de tweede inspiratiebijeenkomst over circulair ondernemen praktijkverhalen gehoord van drie bedrijven over welke circulaire stappen zij hebben gezet. Ook vertelden de bedrijven hoe de Challenge … Lees verder →


WUR

WUR wil verder verduurzamen

Wageningen University & Research (WUR) is wederom de groenste én duurzaamste universiteit ter wereld volgens de nieuwste GreenMetric ranking van de Universitas Indonesia. Het is voor de derde keer op … Lees verder →


World Food Center Experience

World Food Center Experience

Het World Food Center is onlangs gestart met de uitwerking van de plannen voor de Experience. Vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, overheid, NGO’s, wetenschap en onderwijs kwamen naar de Mauritskazerne in … Lees verder →


Ketenbrede aanpak tegen voedselverspilling

Voedselverlies en -verspilling is verantwoordelijk voor 8% van de broeikasgasemissies die de aarde opwarmen. Een halvering van voedselverlies en -verspilling is nodig om de voedselzekerheid te verhogen en de uitstoot … Lees verder →


Pop-up store Honk1

Pop-up store energietechniek geopend

Onlangs opende de pop-up store Honk1 haar deuren in Ede (Oude Kerkplein 67). Honk1 is een winkel waar mensen worden gescout voor een baan in de energietechniek en helpt ondernemers … Lees verder →


Regio Foodvalley

Concept Strategische Agenda

De commissie Strategische Agenda heeft de conceptversie van de Strategische Agenda 2020-2025 aangeboden aan de samenwerkende partners in de regio en bestaat uit ondernemers, overheid en onderwijs. Hierin staat de … Lees verder →


Foodvalley ICT Awards 2019

Foodvalley ICT Awards uitgereikt

Op 18 november was De Basiliek in Veenendaal het toneel van de tweede editie van de Foodvalley ICT Awards. Tijdens deze feestelijke avond werden vier prijzen uitgereikt aan ICT-bedrijven die … Lees verder →


CHE start onderzoek

Startschot onderzoek aansluiting onderwijs met de arbeidsmarkt

De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) gaat vanuit het lectoraat Mens & Organisatie onderzoeken in hoeverre het mbo- en hbo-onderwijs aansluit op de vraag vanuit de arbeidsmarkt in de Regio Foodvalley. … Lees verder →


Omgevingsvisie

Omgevingsvisie Nijkerk

De gemeente Nijkerk is bezig met de omgevingsvisie en richt zich op Nijkerk in 2040. Inmiddels is een startnotitie opgesteld en wordt gekeken naar de gevolgen voor natuur en milieu. … Lees verder →