Overhandiging Strategische Agenda

Strategische Agenda

René Verhulst, voorzitter van de Triple Helix Regio Foodvalley en het Regiobestuur Regio Foodvalley, heeft begin februari de Strategische Agenda officieel in ontvangst genomen. Gijs Eikelenboom, voorzitter van de commissie die de Strategische Agenda heeft opgesteld, overhandigde het officiële exemplaar tijdens de laatste vergadering van de commissie. De opdracht van de commissie Strategische Agenda is hierbij afgerond. De ambitie van Regio Foodvalley is om voor 2030 een topregio te zijn op gebied van landbouw en voeding, een regio waar mensen aantoonbaar gezonder zijn, graag wonen, ondernemen en innoveren en waar circulair werken gewoon is. Dit realiseren de partners door intensieve samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid op zeven thema’s. De Strategische Agenda vormt na vaststelling door gemeenteraden het kader voor de uitvoering van projecten. Onze voorzitter Willem Kuijsten had zitting in de commissie.

Categorieën: Nieuws

Reacties zijn afgesloten.