Startschot onderzoek aansluiting onderwijs met de arbeidsmarkt

CHE start onderzoek

De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) gaat vanuit het lectoraat Mens & Organisatie onderzoeken in hoeverre het mbo- en hbo-onderwijs aansluit op de vraag vanuit de arbeidsmarkt in de Regio Foodvalley. Onlangs is door COG en FOV het startschot gegeven met onderzoeker Bertineke Boon-Bart. Het onderzoek is in de eerste plaats bedoeld om vanuit het onderwijs beter in te spelen op uw vragen en om voor jongeren aantrekkelijke, doorlopende leerlijnen te bouwen. Met uitzicht op een baan. Zo kunnen ze een beeld schetsen over de verwachte banen voor de komende drie jaar. Ook hebben we met uw inbreng input om het onderwijsaanbod verder af te stemmen. Heeft u vragen over het onderzoek of wilt u aanmelden voor deelname?

Neem contact op met Bertineke Boon-Bart.

Fotobijschrift: Jannemieke Wijgergangs (COG), Rob den Hollander (FOV) , lector Henk Kievit en onderzoeker Bertineke Boon-Bart.

Categorieën: Nieuws

Reacties zijn afgesloten.