Regionale Energiestrategie van start

De gemeente Ede wil in 2050 klimaatneutraal zijn, net als de Regio Foodvalley. Daarom maakt de regio nu een Regionale Energiestrategie (RES). In de strategie wordt uitgewerkt hoeveel duurzame energie er in 2030 opgewekt kan worden, met een vooruitblik naar 2050. In het Klimaatakkoord willen 30 regio’s in Nederland samen 35 terrawattuur duurzame elektriciteit op land opwekken. Iedere regio maakt een plan, waarbij ook warmte in de gebouwde omgeving en de benodigde opslag en energie-infrastructuur aan bod komen. De Regio Foodvalley volgt bovendien de afgesproken doelstelling in het Gelders Energie Akkoord, namelijk 55% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. De gemeenteraad in Ede bespreekt in september een startdocument. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Lees hier het nieuwsbericht.

Categorieën: Nieuws

Reacties zijn afgesloten.