Winning aardwarmte Ede

Het college van B&W is positief kritisch over de winning van aardwarmte in Ede. Dat blijkt uit het advies dat de gemeente hierover aan de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft uitgebracht. De ontwikkeling van aardwarmte levert een bijdrage aan de opwekking van hernieuwbare energie en aan de noodzakelijke C02-reductie. De bedrijven hopen in Ede warm water te kunnen gaan winnen om dat te gebruiken voor bijvoorbeeld verwarming van gebouwen. Een samenwerkingsverband van twee bedrijven wil de mogelijkheden onderzoeken. De initiatiefnemers willen in 2021 een proefboring gaan doen op een nog nader te bepalen locatie. We houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Lees hier het artikel.

Categorieën: Nieuws

Reacties zijn afgesloten.