Foodvalley in een nieuw jasje

Regio Foodvalley

Foodvalley is het kennisintensieve agrifood ecosysteem in Nederland waar vele bedrijven – van startups tot en met multinationals en kennisinstellingen – samenwerken aan innovatieve oplossingen, gezonde voeding en duurzame productie. Het intensiveren van de samenwerking tussen Foodvalley NL en Regio Foodvalley versterkt het merk Foodvalley. Om hier vorm aan te geven zijn afgelopen 1 oktober de nieuwe huisstijlen en websites van beide organisaties vernieuwd en op elkaar afgestemd. De nieuwe pay-off luidt ‘Shaping the Future of Food’ en Foodvalley wordt aan elkaar geschreven. Door nauwer samen te werken hopen beiden partijen beter te voorzien in de behoeften van de doelgroepen.

Categorieën: Nieuws

Reacties zijn afgesloten.